Darowizny Pana Wójta, czyli parę słów i dokumentów na temat darowizn dokonanych na rzecz Urzędu Gminy w Rudnikach.

Dotychczas zawsze mi się wydawało, że darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy bezinteresownie komuś innemu, nie chcąc nic w zamian. Na szczęście nasz niezawodny Urząd Gminy pokazał mi po raz kolejny, jakim naiwnym człowiekiem jestem i jak strasznie się do tej pory myliłem. Pieniądze rzadko kiedy otrzymuje się bezinteresownie, a darujący je w większości przypadków ma w tym konkretny cel. I nie inaczej było w przypadku naszego Urzędu Gminy. Bez wątpliwości przekazane tam darowizny miały za zadanie zaskarbić wiatrakowemu bandycie przychylność włodarzy i radnych dla wszelkich jego pomysłów oraz przede wszystkim umożliwić mu, niezależnie od wszystkich i wszystkiego, wybudowanie na terenie naszej gminy farmy wiatraków, która na pewno nie ma na celu poprawy losu jej mieszkańców. Analizując przedstawioną poniżej dokumentację mi osobiście rodzi się tylko pytanie, dlaczego Wszyscy zostaliśmy, przez naszego Wójta, jego Przewodniczącego oraz naszych (bez)radnych, tak tanio sprzedani? Za jeden stary wóż strażacki i kwotę 29.000,-zł? Jednocześnie rodzą mi się ogromne wątpliwości, czy aby na pewno była to tylko taka kwota i co wydarzyło się z otrzymanymi przez Urząd Gminy darowiznami? My pewnie się tego nie dowiemy, ale własne zdanie na podstawie poniższej dokumentacji, mam nadzieję, każdy będzie potrafił sobie wyrobić ...

I. Darowizna pieniężna od Wiatrowiec Energie z siedzibą w Warszawie.

1. Gmina Rudniki otrzymuje, co bardzo wyraźnie zostało stwierdzone w Uchwale Rady Gminy Rudniki XXII/178/08, darowiznę pieniężną od firmy Wiatrowiec Energie z siedzibą w Warszawie na kwotę 58.000,zł, którą to (bez)radni przeznaczają w budżecie na realizację zadań własnych gminy.

2. Na skierowany do Urzędu Gminy w Rudnikach nasz wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat przedmiotowej darowizny, nasza gmina udzieliła odpowiedzi, że pieniądze te nigdy nie wpłynęły, a przedmiotowa uchwała miała charakter intencyjny (???).

3. Próba wyjaśnienia sprawy tej darowizny w organie nadzorczym , czyli Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu (RIO), nie przyniosła niestety żadnego efektu ...

Więc jak to ostatecznie z tą darowizną było ?
Wpłynęła ta darowizna na konto Urzędu Gminy, czy nie ?
Jeżeli nie, to nad czym głosowali (bez)radni?
Jeżeli tak, co się z przedmiotową darowizną stało?

II. Darowizna pieniężna od Elektrownia Wiatrowa Rudniki z siedzibą w Nowej Wsi.

1. Na wniosek o udzielenie informacji publicznej o otrzymanych przez Urząd Gminy Rudniki darowiznach, otrzymujemy odpowiedź, że firma Elektrownia Wiatrowa Rudniki z siedzibą w Nowej Wsi przekazała na konto gminy w dniu 13.04.2010 kwotę 29.000,-zł.

2. Firma Elektrownia Wiatrowa Rudniki z siedzibą w Nowej Wsi nie miała jednak prawa przekazać przedmiotowej darowizny, bo jak wynika z KRS, w tym momencie jeszcze nie istniała, a swoją działalność rozpoczęła dopiero 02.09.2010. Tak więc Urząd Gminy Rudniki nie miał prawa takiej darowizny przyjąć !

3. Po wielokrotnych naszych wnioskach o przesłanie kopii przedmiotowego przelewu, Urząd Gminy w Rudnikach wycofuje się z udzielonej wcześniej informacji oraz zawiadamia, jakoby inormacja o otrzymaniu tej darowizny była błędna... Żenada, jak skomentowałaby to dzisiejsza młodzież, ale dla nas z przedmiotowego pisma wynika kolejna ważna informacja, że Gmina Rudniki nigdy nie otrzymała żadnej darowizny od firmy Elektrownia Wiatrowa Rudniki w Nowej Soli, co również, jak wykażemy poniżej, okaże się także nie być prawdą...

Więc jak to ostatecznie również z tą darowizną było ?
Wpłynęła ta darowizna na konto Urzędu Gminy, czy nie ?
Jeżeli tak, co się z przedmiotową darowizną stało?

III. Darowizna materialna od Elektrownia Wiatrowa Rudniki z siedzibą w Nowej Wsi.

1. W piśmie z dnia 15.09.2015, o czym wspominaliśmy powyżej, Gmina Rudniki informuje, że firma Elektrownia Wiatrowa Rudniki z siedzibą w Nowej Wsi nie przekazała na jej rzecz żadnej darowizny.

2. Jednak w swoim wcześniejszym piśmie z dnia 17.07.2015 (punkt 4) ten sam Urząd Gminy informuje o otrzymaniu darowizny w postaci wozu strażackiego od firmy Elektrownia Wiatrowa Rudniki z siedzibą w Nowej Soli ...

Tak więc firma ta wykonywała darowizny na rzecz Urzędu Gminy, czy też jednak nie ?
Ile i jakich rzeczywiście tych darowizn było ?

Myślę, że na chwilę obecną trzy przedstawione powyżej przykłady wystarczą do zobrazowania tego, o czym chciałem tutaj napisać. W zasadzie jedyną pewną rzeczą w przypadku darowizn, które zostały przekazane do Urzędu Gminy Rudniki, jest darowizna z dnia 13.04.2010 od firmy Wiatrowiec Energie z siedzibą w Nowej Wsi na kwotę 29.000,-zł. Można w tym miejscu domniemywać, że obok starego wozu strażackiego, który to Gmina Rudniki niewątpliwie otrzymała, była to zachęta, która miała umożliwić przeprowadzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z oczekiwaniami inwestora. Jednak nawet w przypadku tej darowizny powstaje wiele pytań i wątpliwości. W treści przelewu można wyczytać, że jest to częściowe przekazanie darowizny. Tak więc, co stało się z kolejną lub kolejnymi częściami ? Kto i kiedy ją lub je przekazał ? Na co została lub zostały wykorzystane ... ?

W związku z prezentowaną przez Urząd Gminy, Wszechwiedzącego oraz wiernego Przewodniczącego Toadiego i przy akceptacji prawie wszystkich (bez)radnych, transparentnością w zarządzaniu finansami publicznymi, pewnie więcej już na temat przedmiotowych darowizn sami nie będziemy w stanie się dowiedzieć. Również wobec obojętności bezpośredniego organu nadzorującego, czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Opolu, szans na wyjaśnienie spraw związanych z otrzymanymi przez Urząd Gminy w Rudnikach darowiznami prawie żadnych nie ma, mimo że sposób ich otrzymywania i wykorzystania w gminie budzi, przynajmniej we mnie, naprawdę bardzo wiele pytań i przede wszystkim wątpliwości ... Naprawdę wielka szkoda :(Powrót do strony głównej
Strona internetowa "moje-rudniki.pl" jest zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Katowicach - Wydział I Cywilny w rejestrze dzienników i czasopism pod pozycją Pr.2927
Kod strony - moje-rudniki.pl (2018)