Generalnie na temat wiatraków, czyli staramy się odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebujemy farm wiatrowych przede wszystkim na terenie naszej Gminy Rudniki oraz na terenie całego województwa opolskiego?

Na obszarze wyznaczonym prez linię miejscowości Jelonki, Żytniów, Bugaj Stary i Bugaj Nowy, Cieciułów, Jaworek, Mostki, Mirowszczyzna, Bobrowa, Julianpol, Jaworzno i Sternalice planowana jest budowa co najmniej 32 elektrowni wiatrowych o mocy minimalnej 3 MW każda i wysokości minimalnej 195 metrów nad poziomem gruntu każda (dla porównania wysokość Pałacu Kultury i Nauki w W-wie wynosi 185 m). Po przeczytaniu tej informacji, każdy z nas powinien zatem zadać sobie poniższe pytanie:

Czy potrzebujemy farm wiatrowych na terenie Rudnik lub na terenie województwa opolskiego ?

Gdyby było trzeba odpowiedzieć na to pytanie bardzo krótko, to jednoznacznie trzeba odpowiedzieć NIE.
Ale podchodząc szczegółowo do tematu trzeba rozważyć zagrożenia i ewentualne zyski ...

I. Ewentualne zyski:

1. Dochód dla urzędów gmin.

A. Gminy przede wszystkim przy szacowaniu dochodów nie biorą pod uwagę strat związanych z możliwością obniżenia subwencji wyrównawczych i ogólnych o ok.80%.

B. Gminy nie biorą pod uwagę spadku wartości nieruchomości, która według badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii dotyczy obszarów w promieniu do 8 km od elektrowni wiatrowych. Spadek wartości nieruchomości zlokalizowanych w odległości do 3 km od wiatraków sięga nawet 60% (Żródła: BOŚ, BZ WBK, Europejski Bank Centralny).

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) art.36 ust.1 stanowi, co następuje: "Jeżeli w związaku z uchwaleniem planu miejscowego, albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, stało się niemożliwe lub bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może z zastrzeżeniem ust.2 żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Uprawnienia te można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. Dodatkowo, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego, albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel lub uzytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. i 2, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości (art.36 ust.3 ustawy). To uprawnienie przedawnia się po upływie 5 lat od dnia, kiedy zmiany planu miejscowego stały się obowiązaujące."

Uchwała Rady Gminy Rudniki w tej sprawie została opublikowana 9 lipca 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 74/2010 poz.924.

Takich roszczeń w gminach na terenie całego kraju będzie oczywiście sporo (więcej na ten temat można przeczytać na przykład TUTAJ). Pisze się już sporo o takich wnioskach złożonych między innymi w gminie Banie Mazurskie lub Dąbrówka Polska, albo jeszcze w gminie Rzeczniów. Wszystkie te wnioski dotyczą zawiadomień o możliwości złoszenia roszczeń w przypadku postawienia elektrowni wiatrowych bliżej niż trzy kilometry od nieruchomości.

C. Gminy nie uwzględniają możliwości ogłoszenia upadłości firm wiatrakowych, gdy ustaną dotacje do tej formy pozyskiwania energii, bo dotacje te nie będą wieczne. Trzeba pamiętać, że w chwili obecnej system elektrowni wiatrowych tylko dzięki nim funkcjonuje!

2. Dochód dla właścicieli gruntów, którzy wydzierżawią je pod budowę wiatraków.

Tutaj trzeba niestety dodać, że inwestor często wpisuje w umowach niekorzystne dla rolnika zapisy dotyczące zerwania umowy (bardzo wysokie kary, np. 50.000,-EUR), nie określa kto jest odpowiedzialny i kto będzie finansował rozbiórkę turbin wiatrowych i rekultywację terenu po zakończeniu ekploatacji, nie określa zasad zbierania funduszu na rekultywację terenu i wypłatę ewentualnych odszkodowań dla okolicznych mieszkańców w promieniu do 8 km, np. za spadek wartości nieruchomości rolych i zabudowanych i utratę zdolności kredytowej w bankach. Nowy podmiot, który zajmuje miejsce dotychczasowego inwestora może, często jednostronnie zmienić warunki umowy z rolnikiem. Rolnicy mogą napotkać wiele problemów prawnych podczas próby uzyskania kredytu, dotacji, sprzedaży ziemi, domu lub całego gospodarstwa. Nie należy też zapominać, że w wyniku takiej dzierżawy zmienia się charakter takiej działki z rolniczej na przemysłowy, co skutkuje obciążeniem rolnika nowym podatkiem w wysokości ok.7200,-zł od jednego hektara.

___ Artykuł portalu nowa-stepnica.x25.pl - Spadek wartości nieruchomości w pobliżu elektrowni wiatrowych ___
___ Artykuł portalu mazurskiewiatraki.pl - Ryzykowne dzierżawy pod wiatraki ___

3. Realizacja zalecenia stosowania OZE w Polsce.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego zakłada rozwój funkcji turystycznej i zwiększenie lesistości, co stoi w sprzeczności z budową elektrowni wiatrowych. Poza tym elektrownie wiatrowe nie są jedynym źródłem OZE (odnawialne źródła energii) !

4. Zmniejszenie emisji CO2.

Niestety nie jest to aż tak oczywiste, gdyż w procesie tworzenia elektrowni wiatrowej oraz przy np. produkcji betonu pod fundamenty wytwarza się potężna ilosć CO2. Istnieją opinie, że praca konwencjonalnej elektrowni wiatrowej przez okres użytkowania turbiny wiatrowej nie wytworzy tyle CO2, co produkcja wiatraka. Ponadto cały czas muszą pracować elektrownie konwencjonalne, bo energia z wiatru jest niepewna i niestabilna, a Zakłady Energetyczne nie mogą dopuścić do przerw w dopływie prądu. Elektrowni konwencjonalna, pracująca na tzw. biegu jałowym emituje dużo zanieczyszczeń do atmosfery i jest bardzo nieekonomiczna.

II. Zagrożenia i straty:

1. Wpływ na organizm człowieka.

Turbiny wiatrowe są szkodliwe dla zdrowia, powodują tzw. "Syndrom Turbin Wiatrowych". Kraje z wieloletnim doświadczeniem zalecają lokować turbiny wiatrowe w minimalnej odległości 3-8 km od zabudowań. Hałas wytwarzany przez turbiny ma nieustanny, dudniący, pulsacyjny charakter, szczególnie w nocy, gdy jest lepiej słyszalny. Końcówki łopat wiatraka w optymalnych warunkach obracają się z prędkością 300-320 km/h. Wiatraki wytwarzają również niesłyszalne infradźwięki, które powodują zmęczenie, zawroty głowy, dezorientację w przestrzeni, wywołują niepokój i depresję, obniżają koncentrację, przenikają grube, betonowe ściany. Najnowsze wyniki badań potwierdzają negatywne oddziaływanie wiatraków na zdrowie ludzi w odległości do 8 km. Infradźwięki są to dźwięki o częstotliwości 1-20 Hz. W nowoczesnych technikach wojskowych i policyjnych są używane od unieszkodliwiania ludzi oraz jako narzędzie tortur. Specjalne generatory infradźwięków o dużej głośności są w stanie unieszkodliwić całe oddziały wojska, czy też manifestację demonstrantów bez użycia broni palnej i innych środków przemocy. Szczególnie dobrze generatory działają w kotlinach górskich, jak też w wąwozie i na ulicy. Ten problem jest skrzętnie omijany przy planowaniu elektrowni wiatrowych. W Polsce jest to sprawa ciągle mało znana i wielu lekarzy nie natrafiło jeszcze na zjawisko określane jako syndrom turbin wiatrowych w światowej fachowej literaturze. W krajach takich jak USA, Holandia, Dania, Wielka Brytania, Szwecja od wielu lat już prowadzone są badania dotyczące szkodliwego wpływu na organizm człowieka siłowni wiatrowych, a w szczególności farm wiatrowych, czyli zespołów wielu wiatraków położonych blisko siebie. Elektrownia wiatrowa jest olbrzymią budowlą. Jej ruchome części, czyli wirnik zazwyczaj składający się z trzech łopat, system łożyski i przekładni oraz generator prądotwórczy, wytwarzają w czasie pracy jednostajne monotonne dźwięki o dużym natężeniu. Lobby wiatrakowe mierzy poziom hałasu w dogodnej skali dB(A). Według fachowców, prawdziwy obraz natężenia dźwięku emitowanego przez siłownię wiatrową daje pomiar wykonany w skali (G) lub (C), czy najlepiej w skali (LIN). Tutaj daje znać o sobie niedoskonałe prawodawstwo polskie, nienadążające za zmianami w gospodarce. Skala liniowa (LIN) podaje rzeczywistą (nieskorygowaną) moc akustyczną w dB(LIN) dla poszczególnych częstotliwości. Powszechnie stosowana skala A ignoruje bowiem infradźięki, zatem mogą być one wg tej skali dowolnie duże i nie ma nad nimi kontroli. Są jednak skutki ich działania.

Drgania emitowane przez elektrownie wiatrowe nie są tak mocno odczuwalne na co dzień (bo są cichsze), ale skutki ich działania są już znane. W pracach Amandy Harry, Niny Pierpont, czy Christophera Hanninga i wielu innych, znajdziemy wyniki konkretnych badań na ten temat. Najbardziej dostępną jest praca pani Niny Pierpont, bowiem na jej stronie i nie tylko, znajdziemy streszczenie badań również w języku polskim (na przykład TUTAJ oraz TUTAJ). Trzeba tutaj zaznaczyć, że niezależni badacze są często oczerniani przez fachowców wynajętych przez lobby wiatrakowe. Za ciężkie pieniądze próbują oni ośmieszać pracę niezależnych badaczy, pracujących przeważnie społecznie.

Terminem syndromu turbiny wiatrowej określa się zespół objawów, jakie mają ludzie mieszkający dłuższy czas w niewielkiej odegłości (1-3 km) od turbin wiatrowych. Według badań Niny Pierpont, do tych symptomów pojawiających się podczas działania turbin wiatrowych należą:

- problemy ze snem: słyszalny hałas lub fizycznie odczuwalne uczucie pulsowania, czy skoki ciśnienia utrudniają zaśnięcie oraz powodują częste wybudzenia;
- bóle głowy o nasilonej dokuczliwości lub częstotliwości;
- zawroty głowy, drżenie, nudności;
- wyczerpanie, niepokój, złość, skłonność do irytacji, depresja;
- problemy z koncentracją uwagi i uczeniem się;
- szum uszny (dzwonienie).

Objawy te ustępują, gdy turbiny zostaną wyłączone. Długotrwałe działanie infradźwięków wywołuje jednostkę chorobową nazwaną chorobą drganiowo-dźwiękową VAD, objawiającą się zwłóknieniem (czyli odkładaniem się nadmiernych zgrubień w formie kalogenu) w układzie sercowo-naczyniowym i płucnym oraz atakami i zmianami poznawczymi w mózgu (jednostka chorobowa była znan dotychczas wśród pracowników lotnictwa i różnych gałęzi przemysłu). Szkodliwe są też odbłyski światła od obracającego się wirnika turbiny wiatrowej.

___ Wykład prof.Jurkiewicza - Wpływ siłowni wiatrowych na zdrowie ludzi ___

Na podstawie pisma Ministerstwa Zdrowia - Departament Zdrowia Publicznego z dnia 27 lutego 2012; znak MZ-ZP-S-078-21233-13/EMI12, zgodnie z opinią Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, jako jedno z podstawowych i bezpiecznych dla ludzi rozwiązań przy ewentualnym lokalizowaniu elektrowni wiatrowych wskazuje na wybór optymalnie dużych odległości od osiedli i najbliższych zabudowań mieszkalnych. Na podstawie przeprowadzonych badań naukowych wskazano, że przy lokalizacji turbin wiatrowych w odległości powyżej 4 km od zabudowań mieszkalnych, liczba skarg dotyczących uciążliwości hałasu i wystąpienia pbjawów syndromu turbin wiatrowych, czy choroby wibroakustycznej jest znikoma.

Projekt zmian do ustawy o prawie budowlanym, zgłoszony w 2012 roku zakładał, że odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań będzie wynosić co najmniej 3 km.

2. Obniżenie wartości nieruchomości.

Z uwagi na ryzyko utraty zdrowia, hałas, zniszczony krajobraz, trudniej nam będzie znaleźć nabywcę na nieruchomość. Jeżeli już, to jednak za odpowiednio niższą cenę. związaną z ryzykiem uciążliwości. RICS, czyli Królewskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Wielkiej Brytanii przeprowadziło w 2004 roku ankietowe badania, z których wynikało, że sam widok konstrukcji wież wpływał negatywnie na wartość nieruchomości. W 2008 roku badania powtórzono, tym razem dokonując analizy przeprowadzonych transakcji. Z badań wynika, że wpływ lokalizacji elektrowni wiatrowych na na wartość nieruchomości zlokalizowanych w odległości powyżej 8 km jest minimalny, natomiast zaobserwowano obniżenie wartości nawet do 60% wartości nieruchomości zlokalizowanych do 3 km od wiatraków. Większy spadek zaobserwowano w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, gdzie elektrownie znacząco obniżają walory krajobrazowe i historyczne. Niewątpliwie obszar lokalizacji farm wiatrowych ulega degradacji ekonomicznej. Gmina musi się liczyć z roszczeniami o odszkodowania złożonymi na podstawie art.36 ustawy o mpzp (Źródło: Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych wydane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska). Wiatraki powodują także zakłócenia fal radiowych i telewizyjnych. Odległość wiatrowych zespołów prądotwórczych o mocy większej niż 300 kW od przekaźnika telewizyjnego powinna wynosić co najmniej 6 km. Zakłócają one też naturalne pole elektromagnetyczne Ziemi, które jest niezbędne do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania ludzi, zwierząt, roślin ... itd.

3. Ograniczenia budowlane.


Komentarz merytoryczny do opracowanego przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu - "Studium Przestrzennych Uwarunkowań Rozwoju Energetyki Wiatrowej w województwie dolnośląskim", opracowany przez grupę profesorów:

- prof.dr hab.inż.Adam Janiak - Członek PAN, wiceprzewodniczący Komitetu Informatycznego PAN,
- prof.dr hab.inż.Leszek Pływaczyk - Dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska,
- prof.dr hab.n.med.Maria Podolak-Dawidziak - Członek Komitetu Patofizjologii PAN,
- prof.dr hab.n.med.Piotr Ponikowski - Członek Komitetu Patofizjologii PAN,
- prof.dr hab.Stanisław Staśko - Członek Komitetu Nauk Geologicznych PAN,
- dr inż.Henryk Wojciechowski - Ekspert od elektrowni wiatrowych,
- prof.dr hab.Andrzej Żelaźniewicz - Członek PAN, przewodniczący Komitetu Nauk Geologicznych PAN,

mówi, iż we Francji odległość ta (zgodnie z zaleceniami Francuskiej Akademii Medycyny) wynosi od pojedyńczego wiatraka 1,5 km, a w USA - 3,2 km. A zatem przedstawiona w studium odległość 1 km farm wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej jest absolutnie niewystarczająca i musi być znacznie zwiększona do odległości co najmniej 1,5 km, ale tylko dla pojedyńczego wiatraka o małej mocy, bowiem np.Francuska Akademia Medycyny zaleciła wstrzymanie budowy wszystkich wiatraków w odległości mniejszej niż 1,5km od siedzib ludzkich!

U NAS PROPONUJE SIĘ ODLEGŁOŚĆ 500 METRÓW !!!


Po prawdopodobnym wprowadzeniu rygorystycznych przepisów powstanie sytuacja, w której mieszkańcy posiadający spore posesje nie będą mogli ich zabudować z uwagi na sąsiedztwo elektrowni wiatrowych. Np dzieci nie pobudują się przy rodzicach, jeżeli ich posesja znajdować się będzie w pobliżu farm wiatrowych. Jeżeli w Polsce powstaną przepisy normujące minimalne odległości lokalizacji elektrowni wiatrowych od zabudowań, to w przypadku postawienia obecnie turbin 500 m od zabudowań będzie zakaz budowy nowych budynków mieszkalnych w promieniu np.3 km od farm wiatrowych, a to spowoduje wyłączenie ogromnych obszarów z możliwości rozwoju.

4. Wstrzymanie zasiedlenia, a po dłuższym czasie nawet emigracja ludności.

Z uwagi na uwarunkowania prawne, brak nowych pozwoleń budowlanych oraz spadek zapotrzebowania na budowę w pobliżu elektrowni wiatrowch (z uwagi na aspekty zdrowotne) nastąpi zatrzymanie wzrostu liczby mieszkańców, z reguły tych zamożniejszych, których stać na wybudowanie domu, tym samym do gminy nie trafią dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz udziału w podatku dochodowym PIT, około 30% należnego dochodowego.

5. Zmniejszenie dochodów z tytułu prowadzonych działalności gospodarczych.


Niekorzystne sąsiedztwo farm wiatrowych, szczególnie na terenach, które są ciągle kojarzone z nieujarzmioną przyrodą, spowoduje zmniejszenie dochodów ludności działającej w branży turystycznej, agroturystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Konsekwencją będzie również zmniejszenie dochodów gminy z tytułu podatków. Mogą pojawić się roszczenia odszkodowawcze. Z pewnością nastąpi spadek przedsiębiorczości mieszkańców ograniczający szeroko rozumiany rozwój gminy.

6. Konflikty społeczne.

Przewżnie większość mieszkańców wsi, w których przewidziana jest lokalizacja farm wiatrowych jest przeciwna inwestycji. Powstaje problem podziału gmin na obszary zamożniejsze i te biedniejsze, niedoinwestowane, przeznaczone przeważnie pod farmy wiatrowe. Lokalizacja elektrowni pogłębia te przedmiotowe podziały, których gmina na pewno nie potrzebuje.

7. Utrata niepowtarzalnych walorów krajobrazowych.

Nieodwracalna w skutkach ingerencja w krajobraz i w przyrodę, np. w Obszar Chronionego Krajobrazu Załęcze-Polesie o powierzchni 353 ha. Obszar chronionego krajobrazu zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Gminy Rudniki, w granicach byłego Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i swoim zasięgiem obejmuje w całości lub w części miejscowości: Dalachów, Janinów, Polesie oraz Słowików. Skutki odczują mieszkańcy gminy oraz całego regionu. Turyści często nie odróżniają miasta od przylegających wsi. Informacja o lokalizacji farm wiatrowych może zniechęcić ich do przyjeżdżania w te rejony. Wiatraki są widoczne nawet z odległości około 20 km. Mamy wyzbyć się najważniejszego atutu - dzikiego, niujarzmionego krajobrazu. Musimy być świadomi w jakim wyjątkowym miejscu żyjemy, które jest docenione przez świat. Gmina Rudniki znajduje się w Otulinie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Blisko stąd do jurajskich zamków, do wspaniałego Rezerwatu Węże, do podoleskich lasów. Dlatego Gmina Rudniki stanowi doskonałą bazę wypadową dla grzybiarzy, wędkarzy (m.in. Warta) i amatorów turystyki rowerowej. Została wytyczona i oznakowana ścieżka rowerowa biegnąca głównie traktami polnymi i leśnymi przez dziewięć miejscowości. Atutem gminy jest czyste środowisko naturalne. Poszukujący ciszy i spokoju na pewno znajdą je w gospodarstwach agroturystycznych. Można tam spokojnie spędzać czas w bliskości z naturą lub też jeździć konno. Na terenie gminy - w dolinie Prosny występują dwa niewielkie obszary leśne uznane za lasy wodochronne oraz dwa użytki ekologiczne w formie niewielkiego bagniska. Na terenie Gminy Rudniki znajduje się 15 pomników przyrody. Ustanowione zostały Uchwałą nr XXVI/193/01 Rady GminyRudniki. W ich skład wchodzą cztery pojedyńcze drzewa i jedenaście drzew zgrupowanych w czterech zespołach.

Wpływ wiatraków na walory krajobrazowe obrazują poniższe zdjęcia (najedź na nie kursorem myszki):

8. Wiatraki zabijają ptaki i powodują niszczenie naturalnych siedlisk roślin i zwierząt.

Turbiny wiatrowe to realne zagrożenie dla liczebności ptaków i nietoperzy. Bogata na obszarze Wyżyny krakowsko-wieluńskiej fauna nietoperzy jest tutaj reprezentowana przez kilka gatunków. W zderzeniu z wiatrakami ginie duża ilość ptaków: żurawi, bocianów, a także ptaków drapieżnych: jastrzębi, myszołowów, sów, co powoduje wzrost liczby gryzoni (szczurów, myszy i nornic).

_____ Nasz film na Youtube pokazujący wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki _____

Wyniki badań przeprowadzonych w USA wskazują, że pod wpływem dużych farm wiatrowych może także dojść do zmiany lokalnego mikroklimatu. Może nastąpić wzrost temperatury powietrza w nocy nawet o 2 stopnie C, natomiast średnia prędkość wiatru może tam wzrosnąć o 2 m/s, a to w konsekwencji prowadzi do wysuszenia gleby. Ucierpią także pszczoły, które w takich warunkach tracą orientacje i lokalne pasieki, co ma z kolei wpływ na proces zapylania i owocowanie. Ucierpi zatem cały ekosystem. Oprócz fal akustycznych turbina wytwarza też drgania mechaniczne, które niekorzystnie wpływają na żyjące w ich otoczeniu zwierzęta, także domowe

9. Energia wytwarzana przez elektrownie wiatrowe jest bardzo droga.

Więcej wiatraków to trzykrotnie droższy prąd, za który zapłacimy wszyscy. Raport firmy Vattenfall związanej z energetyką wiatrową uczciwie podaje, że energia wiatrowa jest najdroższa z możliwych. Naukowcy z Politechniki Szczecińskiej stwierdzili, że rola energii wiatrowej w potencjale energetycznym Polski jest i będzie w przyszłości bardzo mało znacząca.

10. Farmy wiatrowe nie tworzą miejsc pracy.

Do obsługi kilkunastu wiatraków potrzeba tylko jednego człowieka.

III. Podsumowanie:

Podsumowując, oprócz ewentualnych, wątpliwych korzyści z podatków od nieruchomości i korzyści właścicieli, na działkach których zlokalizowane będą wiatraki, zgoda na lokalizację farmy elektrowni wiatrowych powoduje znaczące koszty ekonomiczne - szczególnie przy założeniach zbyt bliskiej lokalizacji wiatraków od siedzib ludzkich. Oprócz ryzyka utraty zdrowia, nieodwracalnej utraty walorów historyczno-architektonicznych, a przede wszystkim krajobrazowych, związanych z Doliną Prosny, morenami czołowymi, torfowiskami, lasami, mokradłami i bobrami, które dotąd były bezcenne. Następuje degradacja ekonomiczna ludności zamieszkującej w pobliżu farmy wiatrowej.

Po analizie można zadać pytanie, KTO I PO CO chce nas uszczęśliwić farmą 32 elektrowni wiatrowych na terenie naszej Gminy Rudniki ? Otóż największy dochód uzyskają firmy wiatrakowe, gdyż niestety funkcjonuje system dofinansowań unijnych do takich inwestycji oraz przepisy, które umożliwiają sprzedaż prądu wytworzonego z elektrowni wiatrowych po wyższych cenach, niż prąd w sieci, a także system tzw. zielonych certyfikatów, które firmy wiatrakowe sprzedają elektrownion konwencjonalnym po wyższych cenach nawet od ceny energi elektrycznek.

Gminy: Lipie, Krzepice, Praszka nie zgadzają się na budowę elektrowni wiatrowych na swoim terenie. Gmina Krzepice wystosowała również pismo do Gminy Rudniki, w którym żąda, aby elektrownie wiatrowe znajdowały się nie bliżej niż 4 km od granicy Gminy Krzepice. Wiele innych gmin w Polsce podjęło również podobne uchwały.

Warto wiedzieć, że:

Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można złożyć w każdym czasie w Urzędzie Gminy - USTAWA Z DNIA 08.03.1990 O SAMORZĄDZIE GMINNYM - ROZDZIAŁ 3:

Artykuł 11.
1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.

Artykuł 11B.
1. Działalnośc organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.
3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.

Artykuł 23.
1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
2. Radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy.

Artykuł 23A.
1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."
2. Ślubowanie odbywa się w ten sposón, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowidają słowo "ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

Artykuł 25A.
Radny nie może brać udział w głosowaniu w radzie, ani w komisji, jeżeli dotyczy ona jego interesu prawnego.

Artykuł 29A.
1. Objęcie obowiązków wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta)." Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."

Artykuł 36.
1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Art.1 Rzeczpospolita Polska jest dobrem wszystkich obywateli.
Art.2 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Art.4.1 Władza zwierzchnia w Rezczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Wolności i prawa osobiste:

Art.38 Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
Art.39 Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
Art.64.1 Każdy ma prawo do własności innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.
Art.64.2 Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.
Art.64.3 Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.
Art.68.1 Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI

Art.8 Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.Powrót do strony głównej
Strona internetowa "moje-rudniki.pl" jest zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Katowicach - Wydział I Cywilny w rejestrze dzienników i czasopism pod pozycją Pr.2927
Kod strony - moje-rudniki.pl (2018)