Moje-Rudniki napisał(a):
2016.03.22 - 09:05
Sprawa lokowania farmy elektrowni wiatrowych na działkach Wójta i jego wiernego Przewodniczącego została dalej opisana w naszym poście z dnia 30.01.2016 "Lokowanie farmy wiatrowej na działkach w naszej gminie".

O co chodzi, czyli geneza powstania strony oraz profilu Facebook i dotychczasowe wydarzenia związane z planowaną przez Urząd Gminy w Rudnikach budową farmy elektrowni wiatrowych.

Na zdjęciach moje dotychczasowe Rudniki

Do dnia 21 marca bieżacego roku uwielbiałem (pewnie nie tylko ja) mieszkać w Gminie Rudniki. Jednak jak mówi stare polskie przysłowie, wszystko co dobre się kiedyś kończy. Więc i tutaj, po upływie tej daty, wszystko uległo radykalnej zmianie. I nie jest to w żadnym przypadku zmiana na lepsze.

Właśnie w tym dniu dowiedziałem się o skrycie planowanej od dłuższego czasu inwestycji Urzędu Gminy w Rudnikach, polegającej na budowie 32 (słownie aż trzydziestu dwóch!) wież elektrowni wiatrowych w Jaworznie, Julianpolu, Bugaju, Bobrowej, Cieciułowie i Żytniowie. Przedmiotowe elektrownie mają zostać wybudowane praktycznie wśród zabudowy mieszkalnej, w odległości (o zgrozo!) nawet 470 m od budynków mieszkalnych. Zarówno ja, jak i grupka wspaniałych osób, mimo przyzwolenia i forsowania tej inwestycji przez lokalne władze (o powodach ich entuzjazmu będzie trochę później), nie zgadzamy się w żadnym wypadku na jej lokalizację na terenie naszej gminy, co oczywiście powoduje, że wszelkimi możliwymi środkami i znanymi nam metodami próbować się jej przeciwstawić.

Przyjrzyjmy się jednak sprawie od samego początku. Jak już wiemy z wielu spotkań, naszemu Wójtowi oraz jego wiernemu Przewodniczącemu Rady udało się w pewnym momencie odbyć podróż służbową do Niemiec. W jej trakcie ulegli oni tak wielkiej fascynacji dobroczynnym wpływem elektrowni wiatrowych na mieszkających tam ludzi, że postanowili również nam (niestety) takie elektrownie też zafundować. Oczywiście bardzo szybko znalazł się zainteresowany inwestor, firma Wiatrowiec Energie (z wieloma siedzibami, między innymi w Warszawie i Nowej Wsi) i w wielkiej tajemnicy przed wszystkimi sprawa ruszyła z kopyta. Chronologicznie, w bardzo dużym skrócie, przebieg wydarzeń wyglądał mniej więcej tak, jak opisujemy poniżej. Chciałbym tylko w tym miejscu zwrócić uwagę, że przedstawione poniżej wydarzenia, to schemat modelu działania przy lokowaniu tego rodzaju inwestycji, żywcem wyjęty z Raportu NIK na temat elektrowni wiatrowych.

Na rysunkach Rudniki według wójta

_____ Rok 2008 _____

Zatem jak na dobrego i wiarygodnego inwestora przystało, na dobry początek, zanim zacznie się realizować tak ogromną i problematyczną inwestycję, jak budowa przeogromnej farmy elektrowni wiatrowych wśród gęstej zabudowy mieszkalnej, należy sobie przede wszystkim zaskarbić przychylność Wójta oraz Radnych. Jak najlepiej to zrobić? Zgodnie z wspomnianym już raportem NIK, tylko i wyłącznie przy pomocy darowizn. Tak więc firma Wiatrowiec Energie Warszawa przekazuje Gminie Rudniki (chyba) pierwszą darowiznę w wysokości 58.000,-zł.

___ Uchwała Rady Gminy Rudniki nr XXII/178/08 z dnia 23.12.2008 w sprawie przyjęcia darowizny pieniężnej ___

_____ Rok 2010 _____

Jak pewnie wszyscy się domyślamy, koszty wykonania dokumentacji planistycznej na potrzeby opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Rudniki oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie mogą być małe. Tak więc konieczna staje się kolejna darowizna. Tym razem (teraz uwaga!) nieistniejąca jeszcze Elektrownia Wiatrowa Rudniki z siedzibą w Nowej Wsi przekazuje w tym celu na konto Urzędu Gminy Rudniki dodatkową kwotę w wysokości 29.000,-zł. Zgodnie z ogólnie dostępnymi danymi KRS naszego inwestora, wspomniana firma rozpoczęła działalność dopiero 02.09.2010!

___ Informacja publiczna z dnia 12.06.2015 informująca o przyjęciu darowizny pieniężnej ___

Darowizna odnosi oczywiście zamierzony skutek i wręcz natychmiast po jej otrzymaniu Rada Gminy Rudniki uchwala zgodnie z wolą inwestora miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewidujący lokalizację farmy elektrowni wiatrowych (Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/277/10 z dnia 27 kwietnia 2010r). Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego opublikowany zostaje następnie w Dzienniku urzędowym Województwa Opolskiego nr 74/2010

___ Uchwała nr XXXV/277/10 z dnia 27.04.2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu ___

Trzecim i zarazem ostatnim bardzo ważnym dla naszej inwestycji wydarzeniem tego roku było powstanie 2 wrzesnia 2010 firmy Elektrownia Wiatrowa Rudniki, która to obecnie jest inwestorem w planowanej budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy.

Wiatraki nadchodzą

_____ Rok 2011 _____

Do Urzędu Gminy wpływa wniosek inwestora o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, który to po zmianie ma być bardziej zgodny z jego interesami. Oczywiście w ślad za nim pojawia się także zachęta dla szybkiego działania w postaci dwóch wozów strażackich przekazanych gminie prez inwestora.

___ Wniosek inwestora z dnia 01.04.2011 o zmianę miejscowego planu ___

W tym roku następuje jeszcze jedna, bardzo znacząca zmiana. W firmie Elektrownia Wiatrowa Rudniki pojawia się nowy, większościowy (3.000,-zł) i wszystkim nam dzisiaj znany udziałowiec.


_____ Rok 2012 _____

Na wniosek inwestora WL Wiatrowiec Energie wójt umarza prowadzone przez siebie postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji budowy elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy. Niedawno powstały, nowy inwestor, tj. firma Elektrownia Wiatrowa Rudniki ze zmienioną już siedzibą w Gliwicach, tylko czeka tylko na uchwalenie korzystnych dla siebie zmian w planie zagospodarowania. I długo też czekać nie musi. Zachęta w postaci podarowanych dwóch, czasy nowości mających dawno za sobą, wozów strażackich odniosła zamierzony efekt i Rada Gminy Rudniki bezwarunkowo uchwala zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z oczekiwaniem i sugestią inwestora.

___ Uchwała nr XV/133/2012 z dnia 21.08.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu ___

Do tej pory zarówno obu inwestorom, jak i naszym samorządowcom, sprawy związane z budową farmy wiatraków na terenie naszej gminy szły jak po maśle. Mało kto o tej inwestycji wiedział, nikt o niej nic nie mówił. Nieoczekiwanie jednak we wrzesniu 2012 sprawy się im bardzo komplikują, bo nagle umiera jeden z inwestorów. Fakt ten sprawia, że inwestycja, na nasze szczęście, odwleka się znacznie w czasie ...


_____ Rok 2013 _____

Wydaje mi się, że sprawy formalne związane ze śmiercią jednego z inwestorów, zajęły drugiemu znacznie więcej czasu, niż na początku zakładał. Dopiero 27 listopada udaje mu się skierować do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatraków na terenie naszej gminy.


_____ Rok 2014 _____

Jest to rok, w którym dopiero zaczyna powoli krążyć wśród ludzi informacja o skrycie zaplanowanej przez Urząd Gminy inwestycji. Zaczynają się protesty. Protestują między innymi mieszkańcy gminy Lipie:

___ Stanowisko nr 2/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 23.04.2014 ___

Protestują też mieszkańcy Julianpola i Jaworzna:

_____ Protest mieszkańców wsi Julianpol i Jaworzno z dnia 31.05.2014 ___

Mieszkańcy Rudnik też zaczynają masowo składać swoje protesty. Odbywa się spotkanie w Żytniowie, po którym na wniosek inwestora postępowanie zostaje tymczasowo zawieszone. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że krótko przed kolejnymi wyborami, nie można forsować tak społecznie niepopularnej inwestycji, tym bardziej, że większość mieszkańców naszej gminy w dalszym ciągu o niej się jeszcze nie dowiedziała. W tamtym okresie dla naszych samorządowców najważniejsze było mimo wszystko utrzymanie wcześniej zajmowanych stanowisk samorządowych.


_____ Rok 2015 _____

Wybory przebiegły po myśli naszych samorządowców, tak więc wraca niestety temat wiatraków. I tutaj następuje spora dla nich niespodzianka. Mieszkańcy organizują w dniu 27.03.2015 bardzo ważne spotkanie w Cieciułowie. Długo jeszcze po spotkaniu wielu zwolenników wiatraków pytało, "Kto przywiózł tego Cebulę?" Ale to jeszcze nie wszystko. W dniu 20.04.2015 UG Rudniki (jak sami tutaj piszą) próbuje zorganizować sekretne spotkanie z inwestorem i wytypowanymi przedstawicielami sołectw w liczbie 15 uczestników. Na szczęście plan ten się nie udaje i na spotkanie przybywa bardzo duża liczba mieszkańców przeciwnych realizacji tej inwestycji, którzy zostają wsparci przez obecnych również na tym spotkaniu posła p.Sądela i radnego z Krzepic - p.Drosia.

Przyparty do muru wywieraną na niego Przyparty do muru wywieraną na niego presją przez przybyłych mieszkańców, nasz wójt składa wielokrotnie publicznie deklarację, że wiatraki już teraz w Gminie Rudniki nie powstaną (na własne uszy deklarację można wysłuchać TUTAJ lub TUTAJ, albo jeszcze TUTAJ), mimo że planuje coś zupełnie innego.Deklaracja ta w żadnym razie, jak juz wielokrotnie wspominaliśmy na Facebooku, nie oznacza zakończenia sprawy budowy farmy elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy! Jedynie uchylenie uchwalonego wcześniej planu zagospodarowania przestrzennego i umorzenie prowadzonego postępowania w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu to gwarantują!

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną, dotychczas niewyjaśnioną sprawę, która mimo wielokrotnych pytań kierowanych bezpośrednio do zainteresowanych, nigdy nie doczekała się wyjaśnienia, a ma naszym zdaniem fundamentalne znaczenie w ocenie intencji i działań naszego Wójta oraz Rady Gminy Rudniki. Czy wśród działek, na których zaplanowano budowę farmy elektrowni wiatrowych znajdują się też takie, które są własnością Wójta, jego wiernego Przewodniczącego Rady Gminy, radnych V-VI kadencji, pracowników Urzędu Gminy, ich rodzin lub osób z nimi spowinowaconych... ??? Jak wieść gminna niesie, oczywiście tak! Jednak ze strony Urzędu Gminy Rudniki wszelkie zapytania na ten temat kończą się póki co odmową udzielenia informacji. Tej sprawy nie pozostawimy jednak bez wyjaśnienia, a otrzymane informacje na pewno tutaj przedstawimy.Powrót do strony głównej
Strona internetowa "moje-rudniki.pl" jest zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Katowicach - Wydział I Cywilny w rejestrze dzienników i czasopism pod pozycją Pr.2927
Kod strony - moje-rudniki.pl (2018)