Żądanie sprostowania tekstu na naszej stronie z dnia 31.10.2017 roku.

Rozpoczynając działalność redakcyjną nigdy nie liczyliśmy na to, że swoją uwagą zaszczyci nas sama władza ludowa. A tu niespodzianka. Niedawno otrzymaliśmy od naszego ulubionego Wójta kolejne już żądanie „sprostowania” tekstu zamieszczonego na naszej stronie. Jak widać portal i autorzy na nim publikujący nie są dla Wójta tacy anonimowi, jak to dotychczas w Rudnikach twierdzono. Ale do rzeczy ...

W wezwaniu, które odebraliśmy nasz ulubiony Wójt żąda od nas sprostowania artykułu Biuro podróży Rudniki, jak również przeproszenia pracowników Urzędu Gminy Rudniki. Poniżej zamieszczamy fragmenty przedmiotowego pisma, tak by każdy mógł zapoznać się z żądaniami Wójta:

Sprostowanie do artykułu "Biuro podróży Rudniki"
Żądamy sprostowania tekstu pt. "Biuro podróży Rudniki" na stronie internetowej www.moje-rudniki.pl i przeproszenia pracowników Urzędu Gminy, wobec których użyte zostały obraźliwe sformułowania.
Podane informacje są niezgodne z faktami.
Rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd jest karane, o czym stanowią odpowiednie przepisy kodeksu karnego, w tym art. 212 kk.
Brak sprostowania wraz z oświadczeniem przepraszającym pracowników urzędu w terminie czternastu dni będzie skutkować skierowaniem sprawy do sądu ..."
"... Artykuł pt. "Biuro podróży Rudniki" sugeruje i ma na czytającym wywrzeć wrażenie niegospodarności w zakresie wydatkowania środków z budżetu gminy, co jest kłamstwem ..."
Odpowiadając na te żądania, w pierwszej kolejności chcemy uroczyście podziękować naszemu ulubionemu Wójtowi za żywe i nieprzemijające zainteresowanie portalem Moje-Rudniki.pl. Cieszymy się, że czyta on zamieszczane tutaj publikacje i żywo na nie reaguje, zwłaszcza wysyłając wnioski o sprostowanie i żądania pod groźbą skierowania prywatnego aktu oskarżenia do Sądu. Trudno o lepszy dowód uznania naszej pracy i wysiłku włożonego w prowadzenie portalu.

Chcielibyśmy zwrócić jednak uwagę, że można żądać sprostowania jedynie nieprawdziwych informacji, a nie faktów potwierdzonych urzędowo wynikami kontroli wykonanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu w Urzędzie Gminy Rudniki. Jeśli zdaniem Wójta Pyziaka zamieszczona na portalu informacja mówiąca o tym, że w czerwcu 2014 r. odbyła się zorganizowana przez Urząd Gminy Rudniki wycieczka do Krakowa i Bieszczad lub wyjazd do kina jest nieprawdziwa, to wystarczy oświadczenie Wójta na stronie Urzędu Gminy. Obiecujemy, że natychmiast je opublikujemy. Jeżeli jednak takie wycieczki miały miejsce, to trudno uznać naszą informację za nieprawdziwą. Oznacza to również, że żądanie zamieszczenia sprostowania jest całkowicie bezzasadne.

Co do zaś określenia kosztów tych wycieczek, to posługiwaliśmy się danymi z kontroli wykonanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu i jeśli zdaniem Wójta mamy przepraszać pracowników urzędu za ten raport, to proponuję skierować najpierw to żądanie do RIO w Opolu, które jest jego autorem. Takie są fakty drogi Wójcie. W Sądzie pokażemy raport RIO w Opolu i się okaże, kto i gdzie jeździł. Porozmawiamy też i o innych wycieczkach, szczególnie tych zagranicznych.

Pisanie o gminie Rudniki, to nie jest zajęcie łatwe i proste, gdyż ilość „sukcesów” w tej gminie wręcz przytłacza. Biorąc pod uwagę to, że robimy to w czynie społecznym i w interesie wszystkich mieszkańców, to tym bardziej Wójt i Urząd Gminy powinny być nam głęboko wdzięczne, że ktoś się zainteresował tą gminą na północnych rubieżach województwa opolskiego. Aby nieco ocieplić wizerunek władzy ludowej staramy się pokazać, że da się ona nawet lubić, gdyż dostarcza nam mnóstwa tematów do rozmów i uśmiechu na co dzień. Nie możemy się przy Was nudzić. Dlatego porównywanie urzędników gminnych do postaci „Ightorna” lub „Toadiego”, znanych z bajki „Gumisie” nikogo nie może obrażać. Wręcz przeciwnie, porównywanie Was do bardzo sympatycznych, powszechnie lubianych i zabawnych ogrów pomaga mimo wszystko łatwiej znosić trudy bycia rządzonym.

Tak na koniec, zwracamy tylko uwagę, że urzędnicy każdego szczebla, zwłaszcza gminni muszą liczyć się z tym, że ich zachowania i działalność mogą być przedmiotem żartów, analiz i komentarzy realizowanych także przy użyciu postaci z bajek, rysunkiem, a nawet wierszem. Aby nie być gołosłownym ułożyliśmy limeryk na cześć naszego ulubionego Wójta, by na długie lata pozostał on w pamięci mieszkańców:

„Jest dobry zwyczaj w gminie Rudniki,
Że byłym wójtom stawia się pomniki.
Wówczas na tablicy, przybitej na cokole,
Wyryty jest napis, co w oczy kole:
Byłeś naszym wójtem, teraz jesteś nikim.”Powrót do strony głównej
Strona internetowa "moje-rudniki.pl" jest zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Katowicach - Wydział I Cywilny w rejestrze dzienników i czasopism pod pozycją Pr.2927
Kod strony - moje-rudniki.pl (2018)