z napisał(a):
2017.07.20 - 12:08
Chyba 235 000 brutto

09.10.2017 - Sprostowanie i uzupełnienie.

W związku z otrzymaniem pisma Wójta z dnia 26.09.2017 roku, żądającego sprostowania i uzupełnienia podanej przez serwis moje-rudniki.pl informacji na temat zakupu nowego wozu bojowego dla OSP Żytniów, niniejszym to czynimy. Zgodnie z sugestią Urzędu Gminy Rudniki oraz Wójta Gminy Rudniki, niniejszym wyjaśniamy i uzupełniamy nasz poniższy tekst dotyczący zakupu nowego wozu bojowego dla OSP Żytniów o poniższe informacje:

1. Gmina zobligowana jest do przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z art.3 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.), w przypadku zakupów o wartości powyżej 30 000 euro.

2. Gmina nie mogła dokonać zakupu pojazdu na giełdzie motoryzacyjnej, gdyż obowiązują ją przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

3. Wartość zamówienia na zakup wozu bojowego została ustalona w dniu 06.03.2017 r. na kwotę 195 122,00 zł netto, tj. 240 000,00 zł brutto.

4. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.03.2017 roku (Numer ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych nr 42820-2017 w podstawowym trybie, tj. przetargu nieograniczonym, gdzie każdy może złożyć ofertę i nie ma żadnych ograniczeń wykonawców).

5. Szczegółowe warunki zamówienia zostały określone w SIWZ (dostępnym na stronie www.rudniki.pl), a wykonawca przystępując do przetargu (żeby go wygrać) musiał spełnić wymogi SIWZ, w tym:

- Pojazd nie powinien mieć oznak korozji – wszelkie winny być zlikwidowane.

- Ogumienie winno być szosowo-terenowe z bieżnikiem, dostosowane do różnych warunków atmosferycznych (nowe, nie bieżnikowane, data produkcji nie późniejsza, niż 2016 r.)

- Pojazd winien posiadać oświetlenie zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej (pole pracy po bokach oraz z tyłu pojazdu) w technologii LED.

- Pojazd winien być wyposażony we wciągarkę elektryczną o uciągu nie mniejszym niż 6500 kg lub min.13000 kg przy użyciu zblocza (wraz z pokrowcem), hak holowniczy z tyłu, kamerę cofania z monitorem LED, maszt oświetleniowy o mocy minimalnej 1000 WATT, lampę typu szperacz, uchwyty na aparaty powietrzne w kabinie i schowku, orurowanie przednie pojazdu zabezpieczające przed uszkodzeniem mechanicznym, urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze dla pojazdu uprzywilejowanego składające się z belki świetlnej LED oraz niebieskiej tylnej lamy (sygnalizacja kogut), pomarańczową falę świetlną z tyłu pojazdu, lampy naprzemiennie niebieskie typu LED z przodu i z tyłu oraz dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego, posiadający uchwyt na drabinę.

6. Wykonawca zobowiązany był również do:

- Dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt do siedziby OSP Żytniów w terminie do 31.05.2017 roku.

- Montażu w pojeździe sprzętu ratowniczego przekazanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żytniowie.

- Przeprowadzenia instruktażu z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia, który został przeprowadzony w dniu dostarczenia pojazdu.

- Dostosowania pojazdu, aby spełniał wymogi ogólne i szczegółowe przewidziane dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zgodnie z PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.

Jednocześnie cieszymy się bardzo, że podawane przez nas informacje są tak wnikliwie czytane, analizowane i sprawdzane przez Urząd Gminy Rudniki. Oznacza to przede wszystkim dla Was pewność, wbrew publikowanym dotychczas na oficjalnej stronie Urzędu komunikatom, że nie są to rzeczy przez nas zmyślone, a my nie jesteśmy dla Urzędu anonimowi.

Jeszcze raz dziękujemy Urzędowi Gminy oraz przede wszystkim Wójtowi za czas poświęcony lekturze naszej strony oraz wszelkie jego wyjaśnienia, które z przyjemnością, niezwłocznie po ich otrzymaniu, opublikujemy.

We wniosku o sprostowanie zarzucono nam obrażanie pracowników Urzędu Gminy Rudniki w publikowanych przez nas tekstach poprzez określanie ich „ogrami” lub porównywanie urzędników do postaci „Toadiego” lub „Ightorna”. Naszym zdaniem, porównania do bardzo sympatycznych, powszechnie lubianych i zabawnych bohaterów znanej bajki „Gumisie” nikogo nie obrażają. Wręcz przeciwnie, w ten sposób staramy się ocieplić wizerunek naszych Wielce Szanownych Urzędników, gdyż władza bez poczucia humoru i dystansu do samego siebie jest po prostu nudna.


Zakup nowego samochodu bojowego dla OSP Żytniów

Na stronie Urzędu Gminy Rudniki ukazał się ostatnio, w przerwie między ogłoszeniami o organizacji kolejnych gminnych igrzysk o puchar Wójta, Zastępcy lub Toadiego, artykuł o zakupie nowego samochodu pożarniczego dla OSP Żytniów. Nie zamierzam w tym miejscu podważać słuszności decyzji o jego zakupie, bo doskonale potrafię sobie wyobrazić, jak tego typu pojazd może być potrzebny. Dziwię się nawet, że aż tyle trzeba było czekać na wymianę tego już wyeksploatowanego! Niezależnie jednak od konieczności zabezpieczenia mieszkańców przed pożarem, postępowanie Wójta ma oczywiście za zadanie również poprawę jego wizerunku po żenujących i ośmieszających go działaniach, podjętych przez niego w sprawie rudnickiego Gimnazjum. Przecież strażacy wraz z rodzinami, po doliczeniu do tego armii rudnickich urzędników wraz ze swoimi rodzinami, gwarantują w przyszłym roku pewny wybór na kolejną kadencję. Nie o tym zamierzam jednak tu teraz pisać. Chciałbym zainteresować Was sposobem zakupu nowego pojazdu pożarniczego dla OSP Żytniów i przedstawić dokumenty, jakie w tej sprawie udało nam się otrzymać :)

Przeglądając urzędowe dokumenty na ten temat wszystko wydaje się być (można by nawet dodać, jak zwykle) w najlepszym porządku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ogłoszono przetarg na zakup przedmiotowego pojazdu, po czym złożono stosowną ofertę, którą Ightorn wraz ze swoimi gminnymi ogrami uznał za najkorzystniejszą i zaakceptował. Od firmy STAR-SAN-DUO ze Starachowic za kwotę 188.000,-zł netto (231.240,00-zł brutto) zakupił więc wóz strażacki, ku naszemu ogólnemu zadowoleniu ...

_____ Informacja o treści złożonych do Urzędu Gminy ofert _____

_____ Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowej sprawie _____

W tym miejscu chciałbym zwrócić Waszą szczególną uwagę i zacytować jeszcze fragment ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zakupu nowego wozu bojowego dla OSP w Żytniów, a więc:
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że jest to oferta z najniższą ceną, 6-cio miesięcznym okresem gwarancji, rok produkcji pojazdu 1995 i małym przebiegiem 104972 km, a w związku z powyższym uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Po zapoznaniu się z powyżej przedstawioną dokumentacją powinniśmy pod niebo wychwalać naszego gminnego Ightorna za jego przedsiębiorczość i bezinteresowne działanie dla dobra strażaków, jak również nas wszystkich. Jednak przypadkiem odkrywamy pewien szczegół, który wzbudza (przynajmniej moje) wątpliwości, co do przeprowadzonego w tej sprawie w Rudnikach przetargu ... Okazuje się otóż, że zakupiony przez naszego Wójta, za nasze wspólne pieniądze, bojowy wóż strażacki można było kupić parę dni wcześniej na ogólnopolskiej giełdzie motoryzacyjnej za zupełnie inne pieniądze! Ten sam sprzedawca, zanim złożył ofertę do Urzędu Gminy Rudniki, żądał za ten sam pojazd 139.500,00-zł netto (tj.171.585,00-zł brutto), czyli prawie o 60.000,-zł mniej, niż Ightorn mu zapłacił ...
Teraz powinno nastąpić podsumowanie, ale nie mam pojęcia co nowego mogę tutaj napisać, a czego nie pisałem już we wcześniejszych sprawach. Jeżeli faktycznie pojazd ten został zakupiony drożej, niż było to oferowane na portalu motoryzacyjnym, jest to kolejny, bardzo poważny zarzut dla gminnego Ightorna. Problemem jest tylko to, że w Oleśnie, gdzie winna być ta sprawa wyjaśniona, niestety nikt (z wiadomych względów) się nią nie zainteresuje. Z drugiej jednak strony, jak to w życiu często bywa i na co ogromnie liczymy, każda pasa musi mieć w końcu swój koniec ...Powrót do strony głównej
Strona internetowa "moje-rudniki.pl" jest zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Katowicach - Wydział I Cywilny w rejestrze dzienników i czasopism pod pozycją Pr.2927
Kod strony - moje-rudniki.pl (2018)