APEL DO URZĘDNIKÓW GMINY RUDNIKI

Redakcja czasopisma „moje-rudniki.pl” w odpowiedzi na ightornowy apel do mieszkańców, zwraca się z prośbą do rudnickich urzędników o skuteczność oraz rzeczywistą chęć działania, w momencie otrzymania zgłoszenia mieszkańców o stwierdzeniu znęcania się nad zwierzętami lub niewłaściwego ich traktowania ...

We wspomnianym ightornowym apelu, którego nie sposób pozostawić bez komentarza, można wyczytać:
„W ostatnim czasie w naszej gminie kwestia poszanowania praw zwierząt jest obecna w świadomości społecznej, głównie za sprawą dwóch nagłośnionych spraw, które dowodzą, że ludzie nie są obojętni na cierpienie zwierząt!"
Nie wiem, czy Wszyscy wiecie, ale apel ten nie został opublikowany na gminnej stronie bez powodu, jak pewnie większość rzeczy, które nie dotyczą gminnych igrzysk, bądź prognoz pogody. O jednym z tych zdarzeń, o których wójt powyżej wspomina, informowaliśmy Was na naszym facebookowym profilu. Zostało ono ujawnione przez opolskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Po lekturze tego tekstu, w jednym punkcie będziemy w tym momencie zgodni z wójtem – znęcanie się nad zwierzętami jest postępowaniem bestialskim i winno być bardzo surowo karane …

Dlaczego więc uważam, że przedmiotowy apel wójta winien zostać skomentowany?

Odpowiedź znajduje się w ostatnim akapicie linkowanego powyżej artykułu opolskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami:
„Poza skandalicznymi warunkami utrzymywanie zwierząt, zastanawia nas, jak urzędnicy gminy Rudniki, którzy byli kilkanaście dni wcześniej na kontroli, nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości – według nich gospodarstwo utrzymywane jest w należytym stanie."
Po raz kolejny okazuje się, że Ightorn przez te wszystkie lata stał się „prawdziwym politykiem”, czyli choćby według Miniera, „zawodowym aktorem i kłamcą”. Potwierdzeniem tego w tym momencie jest fakt, iż pewnie po otrzymaniu zgłoszenia od osoby zgłaszającej, jego gminni przedstawiciele, w wyniku kontroli stwierdzili, iż kontrolowane gospodarstwo utrzymywane jest w należytym stanie. Nikt z Urzędu Gminy Rudniki nie dostrzegł wtedy okrucieństwa i bestialskiego traktowania tam zwierząt. Na szczęście, osoba zgłaszająca tej opinii nie zaakceptowała i postanowiła działać dalej – SZACUNEK DLA NIEJ !

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez ludzi w tym zakresie kompetentnych, jakże różne od tych z kontroli gminnej, opisane są w artykule opolskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Jeżeli jednak ightornowi ludzie problemu nie zauważyli, dlaczego on sam apeluje o zgłaszanie tego typu przypadków do wiadomości Urzędu Gminy Rudniki? Przecież, jak wynika z powyższego przykładu, nie są oni w stanie cokolwiek w takiej sprawie zrobić. Tym bardziej, iż większość dotychczasowych zgłoszeń różnorodnych problemów do Urzędu Gminy Rudniki nie powoduje ich rozwiązana bezpośrednio w gminie, lecz niestety dopiero przez instytucje zewnętrzne …

Osobiście uważam, iż wszelkie publikacje typu komentowanego apelu wójta, musimy oceniać już pod kątem zbliżających się wyborów samorządowych. Wcześniej takich apeli przecież nie było. Ightorn doskonale zna wyniki badań, które mówią, iż w momencie wyboru polityków, bardziej niż logiką, ludzie kierują się emocjami. Stąd też apel ten ma moim zdaniem tylko i wyłącznie jeden cel – wzbudzenie u Was emocji związanych z bestialskim traktowaniem zwierząt w ujawnionej w naszej gminie zagrodzie. Na pewno nie jest to ostatni tego typu tekst …

Nie zapominajcie jednak, iż chęć okazania przez Ightrona swojej przeogromnej empatii, poprzez publikację takiego apelu, jest jedynie pozorna. Na zakończenie chciałbym zacytować jeszcze jeden fragment ightornowego tekstu:
„… Humanitarne traktowanie zwierząt przekłada się na stosunek człowieka do innych istot żywych. Jest związane z moralnością nie tylko jednostek, ale i całych grup społecznych. Brak wrażliwości na cierpienie zwierząt prowadzi do brutalizacji życia i w przyszłości może przenieść się na podobne traktowanie ludzi ..."
Gminni przedstawiciele stwierdzili w wyniku przeprowadzonej kontroli, iż wszystko w kontrolowanym gospodarstwie było w porządku. Ktoś inny stwierdził zupełnie coś innego - diametralnie odmiennego, co zmusiło Ightorna do wystosowania apelu do mieszkańców, próbującego wzbudzić ich litość na los zwierzaków. Ciekawe jednak, jakie konsekwencje błędnej oceny sytuacji zwierząt i skazania ich na dalsze, bestialskie traktowanie przez ich właściciela, poniosą ludzie Ightorna? Pewnie żadne, bo chodziło tylko o zwierzęta. Odnosząc się jednak do powyższego cytatu, wyjaśnia on sposób postępowania Ightorna z nami. Jeżeli ightornowi pracownicy nie mają wrażliwości na cierpienie zwierząt, jak więc zatem ich mentor, ma mieć szacunek do mieszkańców? I to szczególnie do tych, którzy próbują uzyskać od niego uzasadnienie podejmowanych decyzji, a w szczególności tych najbardziej kontrowersyjnych ... ?

PS (24 lipca 2018)

Drugi przypadek, o którym wspominał Ightorn w swoim apelu, opisany został między innymi tutaj.

Po publikacjach prasowych, ujawnione sytuacje znęcania się nad zwierzętami w Rudnikach, zostały również omówione na ostatniej sesji rudnickiej Rady Gminy - poniżej stosowny fragment z protokołu sesji na ten temat:


Nie pozostało mi w tej chwili (po raz kolejny) nic innego, jak skomentować cytowany fragment ...

Obłuda, obłuda i jeszcze raz obłuda, Panie Wójcie.

Primo. W jakim celu apeluje Pan o zgłaszanie tego typu przypadków, jeżeli Pana zdaniem nie są to afery i przestępstwa, a tylko kurioza ?

Secundo. Dlaczego nie informuje Pan, iż interwencje podejmowane będą tylko w dni robocze, w godzinach pracy urzędników, bo inaczej powoduje to powstanie kosztów ... ?

Tertio. Jeżeli Pana pracownik w momencie przeprowadzania kontroli nie uzyskał dostepu do wszystkich pomieszczeń, dlaczego nie powiadomił kogo trzeba, aby taki dostęp uzyskać? Tym bardziej Pana wyjaśnienia są (przynajmniej dla mnie) szokujące, bo na zewnątrz znajdowało się już wystarczająco dużo dowodów na potwierdzenie faktu, iż w Młynach doszło do znęcania się nad zwierzętami. Dlaczego więc Pana pracownik uznał, że gospodarstwo to utrzymywane jest w należytym stanie i zwierzętom żadna krzywda się tam nie dzieje?

Na zakończenie dodam tylko, że cieszę się bardzo, iż są jeszcze w naszej gminie osoby, które widząc nieudolność i brak chęcia działania gminnych urzędników, nie poprzestają szukać sposobu na rozwiązanie problemu, w tym przypadku nękanych zwierzaków. Jeszcze raz WIELKI SZACUNEK dla nich !Powrót do strony głównej
Strona internetowa "moje-rudniki.pl" jest zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Katowicach - Wydział I Cywilny w rejestrze dzienników i czasopism pod pozycją Pr.2927
Kod strony - moje-rudniki.pl (2018)